Bezpieczeństwo

Nasze pokoje są odpowiednim miejscem zabawy dla młodzieży i dorosłych. Ich bezpieczeństwo, zostało potwierdzone dokumentami Państwowej Straży Pożarnej, oraz certyfikatami Stowarzyszenia Właścicieli Escape Roomów, Lockme.pl oraz firmy FireTech.

Wszystkie pokoje są wyposażone w Oświetlenie Awaryjne, Fluorescencyjne oznaczenia dróg ewakuacji, oraz wyłączniki alarmowe, które w razie zagrożenia, lub braku zasilania otworzą wszystkie zamki. Dodatkowo w każdym pokoju w widocznym miejscu znajdują się świecące Przyciski Bezpieczeństwa, zwane czasem „Panic Button”. Przycisk taki natychmiast otwiera drzwi pokoju i pozwala wydostać się z gry w każdej chwili, toteż uczestnicy są „zamknięci” tylko pozornie, a grę można opuścić w każdej chwili, bez konieczności interwencji obsługi.

Wszystkie instalacje elektryczne, zostały wykonane przez profesjonalistów z uprawnieniami. Instalacje zabezpieczające są regularnie przeglądane.

Wszystkie powyższe zabezpieczenia są u nas stosowane od otwarcia lokalu w 2015 roku i nigdy nie zdarzyła nam się konieczność ich użycia. Uważamy, że obecność środków bezpieczeństwa poprawia Państwu komfort zabawy.

Close Menu